Nasza oferta

QUALITY – jakość

Dostosowywanie i doskonalenie systemów zarządzania w zakresie wymagań standardów jakościowych, takich jak ISO 9001 czy IATF 16949 i specyficznych wymagań klientów oraz przeprowadzanie auditów.

PAINTING – lakierowanie

Projektowanie, modernizacja istniejących i budowa nowych lakierni oraz wsparcie techniczne przy rozwiązywaniu problemów związanych z lakierowaniem i szkolenie dla pracowników w zakresie technologii nakładania powłok lakierniczych.

DEVELOPMENT – rozwój

Nasza propozycja to optymalne zarządzanie posiadanymi zasobami poprzez skuteczny nadzór nad projektami  oraz zwiększanie satysfakcji i zaangażowania pracowników, a co za tym idzie bardziej efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego. Project management wg metodologii APQP oraz zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście identyfikacji czynników motywacji pracowników.