Analiza systemów zarządzania jest to identyfikacja słabych punktów systemu oraz obszarów, które jeszcze można udoskonalić. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do analizy jest audit.

Rozmowy z pracownikami realizującymi zadania, z klientami procesów, z dostawcami, analiza zapisów, obserwacja i własne, wieloletnie doświadczenie- to podstawy na których opieramy analizę.

Analiza systemu zarządzania może być prowadzona pod kątem:

  • optymalizacji procesów
  • wdrożenia wymagań specyficznych klientów
  • poprawy skuteczności i efektywności procesów
  • w każdym innym celu wskazanym przez Klienta.

Skuteczny system zarządzania to podstawa funkcjonowania firmy na rynku. Uporządkowane procesy, jakość, właściwy obieg informacji, nadzór nad produkowanym wyrobem czy realizowaną usługą, jasny podział obowiązków, zaangażowanie pracowników, to elementy systemu, bez których dzisiaj nie obędzie się żadna organizacja.