Audity wykorzystujemy, jako narzędzie oceny procesu pod kątem konkretnych, zdefiniowanych wymagań. Przeprowadzanie auditów przez zewnętrznych audytorów gwarantuje niezależność i profesjonalną ocenę audytowanego obszaru.

Audity mogą być prowadzone:

  • w celu identyfikacji obszarów do doskonalenia
  • pod kątem oceny spełnienia wymagań np. wymagań klienta, wymagań prawnych, dobrych praktykach obowiązujących w branży

Zakres każdego auditu jest uzgadniany indywidualnie z Klientem.