Audity

Audity wykorzystujemy, jako narzędzie oceny systemu czy procesu pod kątem konkretnych, zdefiniowanych wymagań. Przeprowadzanie auditów przez zewnętrznych audytorów gwarantuje niezależność i profesjonalną ocenę audytowanego obszaru.

Świadczymy usługi w zakresie przeprowadzania audytów:

  • pierwszej strony– na zlecenie Klientów auditujemy ich system zarządzania czy wskazanych proces.
  • drugiej strony– audity przeprowadzane u dostawców naszych Klientów. Celem auditu może być ocena ryzyka związanego z podzleceniem usługi- sprawdzenie możliwości organizacyjnych i technicznych realizacji usługi przez dostawcę;

Przeprowadzane są one w oparciu o kryteria wskazane przez Klienta, którymi mogą być:

  • wymagania ISO 9001
  • wymagania IATF 16949
  • dokumentacja wewnętrzna
  • specyficzne wymagania Klienta- zawarte np. w umowie z Klientem, czy w podręcznikach- zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym (M1, VDA itp.)

 

Przeprowadzenie auditu jest bazą dla każdej świadczonej przez nas usługi.

Audity mogą być prowadzone:

  • w celu identyfikacji obszarów do doskonalenia
  • pod kątem oceny spełnienia wymagań specyficznych klienta (np. przed wizytą klienta czy potencjalnego klienta),
  • przed audytem nadzoru/ certyfikującym

Tylko na bazie rzetelnych informacji, ocenie aktualnej sytuacji firmy, jesteśmy w stanie planować dalsze działania.

Audit dostarcza nam odpowiedzi na pytanie, w którym miejscu się znajdujemy i co powinniśmy poprawić aby osiągnąć oczekiwane rezultaty.