Często firmy podzlecają procesy, które w konsekwencji wpływają na jakość końcową dostarczanego przez nich produktu. W takich przepadkach niezmiernie ważne jest korzystanie z usług sprawdzonych i skutecznych dostawców. Nasza firma oferuje nadzór nad dostawcami, dzięki czemu mają Państwo pewność co do jakości dostarczanych produktów.

  • Pomagamy naszym klientom w zakresie nadzoru nad dostawcami poprzez:
  • przeprowadzanie auditów procesu
  • analizę reklamacji
  • pomoc we wypracowaniu, wdrożeniu i standardów korporacyjnych w zakresie lakierowania
  • przegląd wymagań w zakresie standardów jakościowych dot. produktu
  • prowadzenie lessones learned dla dostawców (zapobieganie błędom przez innych dostawców w momencie kiedy problem już wystąpił u jednego z nich)

Lakierowanie jest procesem specjalnym, stąd też od nadzorujących go osób wymaga specjalnych kwalifikacji i doświadczenia, w tym również w zakresie znajomości funkcjonowania linii lakierniczych, czego często nie posiadają supplier quality engineers w zakładach. To sprawia, że nadzór nad dostawcami jest mało skuteczny.

Jeśli u siebie obserwujecie Państwo problemy ze zleconym na zewnątrz procesem lakierowania ta usługa jest z pewnością propozycją wartą rozpatrzenia.