Zamierzonym efektem tej usługi jest wdrożenie skutecznych działań, które spowodują, że występowanie defektu zostanie zminimalizowane lub całkowicie zostanie on wyeliminowany.
Możliwe jest to poprzez:

  • zidentyfikowanie/ potwierdzenie defektu/ problemu
  • zdefiniowanie potencjalnych przyczyn jego powstawania
  • potwierdzenie potencjalnych przyczyn, jeśli to możliwe i uzasadnione
  • zaproponowanie działań korygujących, mających na celu usunięcie lub zminimalizowanie występowanie defektu.

W zależności od ustaleń z Klientem możliwa jest również weryfikacja skuteczności przeprowadzonych działań przez naszą firmę.