Projektowanie systemów zarządzania

Projektowanie systemów zarządzania jest to usługa przeznaczona dla firm, które chciałyby zaimplementować standard ISO 9001, IATF 16949, czy specyficzne wymagania klienta.

Nasze wsparcie w tym zakresie dotyczy:

  • analizy organizacji- zebranie informacji nt. istniejącego systemu. Staramy się wykorzystywać wszystkie dobre praktyki, które firma już wypracowała i które się sprawdzają i skupić na obszarach wymagających poprawy
  • identyfikacji procesów w organizacji i wzajemnych powiązań między nimi
  • pomocy w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów
  • szkolenia pracowników
  • przeprowadzenia auditów wewnętrznych
  • szkolenia auditorów wewnętrznych
  • wsparciu w kontaktach z jednostką certyfikując

O ile każda firma może certyfikować swój system na zgodność z wymaganiami ISO 9001, o tyle wdrożenia wymagań IATF 16949 może się podjąć wyłącznie przedsiębiorstwo z łańcucha dostaw dla branży motoryzacyjnej.