Optymalizacja procesu lakierowania

W celu oceny możliwości optymalizacji procesu produkcyjnego oceniamy najpierw jego aktualny status. Po analizie danych, rozmowach z pracownikami i obserwacji definiujemy wstępne założenia dotyczące poziomu optymalizacji i kierunku działania. Oferta, którą przygotowujemy, zawiera obszary, stanowiące największy potencjał poprawy, wraz z uzasadnieniem i przewidywanymi oszczędnościami. Wspólnie z Klientem określamy szczegóły dot. zasad współpracy i wynagrodzenia.

W kolejnych etapach prowadzimy działania wg przyjętego wcześniej planu. Zakładamy cykliczne raportowanie wyników prac i prezentacji kolejnych kroków.

Z reguły optymalizacja procesu realizowana jest pod kątem:

  • zwiększenia dostępności linii,
  • redukcji ilości części niezgodnych,
  • redukcji kosztów produkcji,
  • skróceniu cyklu produkcyjnego.

Ponieważ zdajemy sobie sprawę jak ważne jest racjonalne zarządzanie zasobami finansowymi, proponujemy atrakcyjny system wyliczania wynagrodzenia za realizowane przez nas usługi, powiązany ściśle z wypracowanymi oszczędnościami.

W konsekwencji skorzystanie z naszych usług generuje koszty dla Klienta wyłącznie w sytuacji osiągnięcia przez niego mierzalnych korzyści wynikających ze współpracy z naszą firmą.

W ten sposób redukujemy dla naszych Klientów ryzyko nieuzasadnionego wydatku.