Projektowanie linii lakierniczych

Każdy projekt dotyczący zaprojektowania i budowy lini lakierniczej realizowany jest w kilku podstawowych fazach:

  • przeprowadzenie analizy potrzeb i możliwości dotyczących budowy lakierni
  • przygotowanie propozycji z uwzględnieniem wyspecyfikowanych wymagań Klienta
  • propozycje w zakresie redukcji kosztów oraz poprawy wydajności
  • realizacja projektu- prace budowalne, montaż wszystkich urządzeń
  • szkolenie pracowników
  • uruchomienie lakierni – odbiór instalacji
  • wsparcie podczas procesu homologacji oraz uruchomienia produkcji

Projektowanie linii lakierniczych

Projektując linię lakierniczą bierzemy pod uwagę części, które będą lakierowane – ich wymiary, materiał z którego są wykonane, produkty stosowane do lakierowania, wymaganą wydajność procesu, elastyczność linii –  częstotliwość zmiany kolorów, wymagania dotyczące jakości lakierowanych części oraz wymagania prawne- związane z  bezpieczeństwem pracy i środowiskiem, dysponowane zasoby finansowe przeznaczone na inwestycję i inne, dodatkowe wymagania wyspecyfikowane przez klienta.

To, co nas wyróżnia na rynku to optymalne rozwiązania gwarantujące jakość procesu lakierowania i relatywnie niskie koszty realizacji inwestycji oraz koszty eksploatacji.

Oprócz projektów dotyczących kompletnych linii lakierniczych zajmujemy się również projektowaniem i wykonawstwem  wybranych elementów instalacji – myjki, pieców, kabin lakierniczych itp.

Nasze realizacje