Szkolenia

Szkolenia to integralna część każdego projektu.

Podczas realizacji wszystkich  przedsięwzięć przekazujemy pracownikom podstawową wiedzę dotyczącą wprowadzonych zmian, niezbędną do realizowania przez nich codziennych obowiązków.

Zakres szkolenia zależy od rodzaju projektu, i każdorazowo ustalany jest z Klientem, i z reguły dotyczy:

  • podstaw  systemu
  • działania poszczególnych modułów linii  lakierniczej, wystąpienie możliwych problemów  i ich rozwiązywanie
  • specyficznego wyposażenia
  • podstaw dot. procesu lakierowania (np. obiegu powietrza, bilansu cieplnego)
  • utrzymania ruchu

Niemniej usługa ta, na specjalne zamówienie, może być świadczona niezależnie od realizacji innych projektów.