Dobrze przygotowana specyfikacja linii lakierniczej to podstawa sukcesu całego przedsięwzięcia. Taki dokument to nie tylko szczegółowe wytyczne dla wykonawcy, które nie zawsze muszą być oczywiste i znane. Wymagania, które powinny być uwzględnione przy budowie takiej linii to oczekiwania i ograniczenia zamawiającego. Mogą to być oprócz danych podstawowych, takich jak wydajność linii, lakierowane detale, używane materiały lakiernicze, dostępna powierzchnia:

  • wymagania Klienta (OEM) CSR
  • wymagania systemowe (np. monitorowanie procesu, nadzór nad zapisami itp.)
  • wymagania dostawcy materiałów lakierniczych
  • wymagania prawne (które muszą być oczywiście spełnione bezwarunkowo nawet bez ich specyfikowania)
  • wymagania inne zamawiającego (wynikające np. z uzyskanych pozwoleń środowiskowych)

Specyfikacja na projekt linii i specyfikacja na wykonanie projektu mogą się między sobą różnić. Zwykle specyfikacja na projekt jest mniej precyzyjna, zostawia większe pole manewru projektantowi.
Dobrze przygotowana specyfikacja na budowę linii lakierniczej to również narzędzie to przeprowadzania odbiorów.

Im lepiej przygotowana specyfikacja, tym jaśniejsze zasady współpracy i mniej nieporozumień na linii zamawiający- wykonawca.