Zarządzanie potencjałem ludzkim

Pomagamy firmom zidentyfikować czynniki wpływające na motywację, satysfakcję i zaangażowanie w pracę. Pomagamy tworzyć pozytywne środowisko pracy, w którym każdy pracownik czuje się potrzebny i doceniany, co z kolei przekłada się na wymierne korzyści dla organizacji.

Zarządzanie potencjałem ludzkimTa oferta skierowana jest dla korporacji, w których różne zakłady o podobnym poziomie technologicznym i know-how, osiągają zdecydowanie różne wyniki działalności.

Głównym celem na dziś jest podniesienie wartości firmy bez specjalnych, dodatkowych kosztów, wyłącznie poprzez oddziaływanie na czynnik ludzki – zwiększając motywację, zaangażowanie i zadowolenie pracowników.
Jak to możliwe, że dwa takie same zakłady, z tymi samymi zasobami – maszynami, oprzyrządowaniem, z tymi samymi procesami przynoszą różne rezultaty?

Ponieważ pracują tam różni ludzie!