Profesjonalne zarządzenie projektem stanowi o jego powodzeniu. Wiedza praktyczna, posiadane umiejętności interpersonalne, elastyczność działania, szybka i poprawna ocena sytuacji, umiejętność przewidzenia i oceny ryzyka, zdecydowane podejmowanie trafnych decyzji, znajomość specyficznych wymagań branżowych to niezbędne cechy kierownika projektu, które jesteśmy Państwu w stanie zagwarantować.

Nieodzownym punktem takiej usługi jest przegląd projektu pod kątem możliwości i skuteczności zaprojektowanych rozwiązań. Chodzi o to, by już na wstępie wyeliminować potencjalne błędy projektowe lub zaproponować skuteczniejsze czy bardziej opłacane rozwiązania technologiczne.

W ramach zarządzania projektem oferujemy wsparcie w zakresie:

  • identyfikacji „kamieni milowych” projektu
  • identyfikacji wskaźników oceny poszczególnych etapów i całego projektu
  • bieżącego monitoringu postępu prac projektowych,
  • natychmiastowej reakcji w przypadku problemów
  • dostarczania fachowych porad przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących kierunków prowadzenia projektu,
  • możliwie wczesnego identyfikowanie potencjalnych problemów w projekcie i zapobiegania im

Wszystko to jest realizowane w kierunku optymalizacji kosztów przy równoczesnym spełnieniu wymagań dot. poziomu jakości instalacji i terminu uruchomienia.