Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektemProfesjonalne zarządzenie projektem stanowi o jego powodzeniu. Wiedza praktyczna, posiadane umiejętności interpersonalne, elastyczność działania, szybka i poprawna ocena sytuacji, umiejętność przewidzenia i oceny ryzyka, zdecydowane podejmowanie trafnych decyzji, znajomość specyficznych wymagań branżowych to niezbędne cechy kierownika projektu, które jesteśmy Państwu w stanie zagwarantować. Dodatkowo powierzając nam nadzór nad realizacją projektu zyskujecie Państwo pewność, co do obiektywności jego prowadzenia.

W ramach zarządzania projektem oferujemy wsparcie w zakresie:

  • identyfikacji „kamieni milowych” projektu
  • identyfikacji wskaźników oceny poszczególnych etapów i całego projektu
  • bieżącego monitoringu postępu prac projektowych
  • natychmiastowej reakcji w przypadku problemów
  • dostarczania fachowych porad przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących kierunków prowadzenia projektu
  • możliwie wczesnego identyfikowanie potencjalnych problemów w projekcie i zapobiegania im

Zarządzanie projektem oferujemy w dwóch zakresach:

  • wdrożenia do produkcji nowego wyrobu – wg metodologii APQP
  • nadzoru nad realizacją inwestycji, głównie w zakresie budowy i modyfikacji linii lakierniczych