Nowa linia lakiernicza jest dedykowana głównie dla detali wyposażenia zewnętrznego dla marki KIA i HYUNDAI.

Proces lakierowania zakłada nakładanie trzech warstw lakieru w kolejnych trzech kabinach lakierniczych. Na dzień dzisiejszy w kabinach do bazy i transparentu został ulokowany jeden robot, w każdej kabinie. Jest to wygodne rozwiązanie, aby spełnić wymagania dot. bieżącej wydajności i równocześnie nie obciążać budżetu projektu. Niemniej linia została pomyślana w taki sposób, aby w przyszłości, zwiększyć wydajność przez dołożenie kolejnych robotów.

W kabinach zastosowano obieg powietrza z recyrkulacją, co pozawala na zoptymalizowanie kosztów przygotowania powietrza, zwłaszcza w zakresie temperatury.

Linia jest zautomatyzowana- wyłącznie załadunek i rozładunek detali jest realizowany przez operatorów.

Kontrola i zarządzanie parametrami środowiska pracy i lakierowania jest całkowicie zautomatyzowana. Pozawala to na zapewnienie wymaganych przez producenta lakierów temperatury oraz wilgotności powietrza, dotrzymanie wymagań dot. odparowania lakieru (czas, temperatura), oraz polimeryzacji w suszarce (czas, temperatura).