Celem naszej wizyty były pomiary powietrza w środowisku przygotowania i lakierowania karoserii samochodowej.  Dodatkowo zajmowaliśmy się identyfikacją wszystkich czynników mających wpływ na powstawanie defektów z tytułu zaśmieceń na lakierze od procesu e-coating do ostatniego etapu procesu utwardzania powłoki lakierniczej.