Kolejna linia lakiernicza oddana do użytku

Instalacja przeznaczona jest do lakierowania detali z tworzyw sztucznych, przy aplikacji jednej warstwy lakieru w całym cyklu produkcyjnym.  Priorytetem podczas projektowania linii była oczywiście wydajność oraz wymagania dotyczące standardów jakościowych detalu- w szczególności zapewnienie warunków środowiskowych związanych z czystością powietrza. Wynika to z faktu, że linia była przeznaczona głównie do lakierowania detali w kolorze czarnym z wysokim połyskiem.

Proces technologiczny przewiduje manualne zawieszanie i przygotowanie detali. Części przeznaczone do natrysku po operacji odtłuszczania są automatycznie odmuchiwane oczyszczonym i zjonizowanym powietrzem, co zapobiega przyciąganiu i osadzaniu zanieczyszczeń na powierzchni detali. Następnie elementy są transportowane do kabiny lakierowania (wyposażonej w filtry suche), gdzie aplikowany jest lakier. Potem odparowywanie rozpuszczalnika i utwardzenie powłoki w suszarce. Specjalna konstrukcja pieca  umożliwia optymalną recyrkulację powietrza, redukując do minimum wydostawanie się ciepłego powietrza na zewnątrz. To sprawia, że koszt wynikające ze strat ciepła są mocno zoptymalizowane.

Według informacji otrzymanych od użytkownika linii osiąga ona wynik FTQ ok. 95% (dane po 2 m-cach od uruchomienia procesu w warunkach produkcji seryjnej, przy kolorze black high gloss).

Ten wynik jest sukcesem naszym, jako dostawcy narzędzia oraz naszego Klienta, który zaplanował i uruchomił proces produkcyjny.